سابقه تدریس بیش از ۵۰۰ نفر کارآموز و دانشجو که در این دوره ها شرکت کرده اند.