ساعات کاری دفتر : 

از شنبه تا چهارشنبه

از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

پنج شنبه ها 

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰